Adatvédelmi szabályzat

A jelen honlap tulajdonosa az Akzo Nobel Coatings Zrt. ("AkzoNobel").

Számunkra fontos a személyes adatainak védelme. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban találja meg az Ön személyes adatai kezelésének magyarázatát.

1. Milyen célok érdekében kezeljük az Ön személyes adatait?

Ha személyes adatait megadja ezen a weboldalon, azokat az alábbiakban leírt célokra feldolgozhatjuk, kezelhetjük.

1.1 Az Ön kérdéseinek megválaszolásához vagy az Önnel való kommunikációhoz

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk az online kapcsolat felvételi űrlapokon keresztül, akkor az Ön személyes adatait kezeljük, feldolgozzuk.

Feldolgozzuk és kezeljük az Ön nevét, címét, (üzleti) elérhetőségét (beleértve az Ön e-mail címét, telefonszámát, cégének nevét) és bármely más információt, amelyet Ön a kitölthető mezőbe történő bejegyzésében átad részünkre.

Az Ön által megadott információt az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amely hozzájárulást Ön bármikor visszavonhat.

1.2 Felmérésekre vagy más (marketing) kommunikációra

A személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy termékeinkről vagy szolgáltatásainkról készült felméréseket küldhessünk Önnek, vagy marketing kommunikációt küldjünk, folyamatosan tájékoztassuk az AkzoNobel eseményeiről, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól. Profilalkotást végezhetünk és ezáltal elemezhetjük velünk folytatott kommunikációját. Így megismerjük az Ön érdeklődési körét és kommunikációnkat az Ön személyes érdeklődésére testre szabhatjuk.

Kezeljük és feldolgozzuk az Ön nevét, címét és születési dátumát – ha ezeket az adatokat Ön megadta nekünk -, továbbá e-mail címét és azokat a területeket, amelyeket Ön aktívan és önként megosztott velünk az érdeklődése során, továbbá azokat az adatokat is, amelyeket az AkzoNobel weboldalaival és alkalmazásaival kapcsolatban regisztrált interakciói adnak (amelyekhez cookie-kat használhatunk), az Ön vásárlási szokásait, mind online (ha összekapcsolja a vásárlásait a profiljával), mind offline (offline vásárlás esetén), valamint az e-mailjeinkre kattintott linkeket.

Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, amely hozzájárulást Ön bármikor visszavonhat.

1.3 A termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és javításához

A személyes adatai összességét feldolgozzuk az AkzoNobel különféle üzleti céljaira, például új termékek és szolgáltatások kifejlesztésére, weboldalaink fejlesztésére, jobbítására, javítására vagy módosítására, a használati szokások azonosítására, a promóciós kampányaink hatékonyságának növelésére, üzleti tevékenységünk bővítésére.

Feldolgozhatjuk az Ön összesített adatait. Esetenként külön is feldolgozzuk személyes adatait, például nevét, e-mail címét, IP-címét, nemét, lakóhelyét, a postai irányítószámát és bármely más, a jelen nyilatkozatban említett vagy más módon Ön által megadott információt.

Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, amely hozzájárulást Ön bármikor visszavonhat.

1.4 A weboldal műszaki és funkcionális kezelése céljából

Az Ön személyes adatait azért is feldolgozzuk, hogy Ön könnyebben és gyorsabban találja meg az információkat, és javíthassuk ezáltal jelen webhely elérhetőségét és működését.

Kezelhetjük az Ön IP-címét, az internetböngészőt, a látogatott weboldalakat, az előző / következő látogatott weboldalakat és a látogatás időtartamát.

Ezeket az információkat a jogszerű üzleti érdekeink céljából kezeljük, azért, hogy jobban megértsük, hogy ügyfeleink hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel.

1.5 Az Ön által létrehozott fiók kezelése céljából

Saját kérésére létrehozhat egy személyes fiókot, hogy megkönnyítse a vásárlási folyamatot. A fiók létrehozásakor elküldjük Önnek a személyes bejelentkezési adatait.

Feldolgozzuk az Ön nevét, érvényes e-mail címét és minden egyéb elkért információt. Feldolgozzuk a megjelenített nevét, (felhasználó nevét), bejelentkezési adatait.

Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, amely hozzájárulást Ön bármikor visszavonhat.

1.6 Abból a célból, hogy feldolgozzuk megrendelését és a kapcsolatot tartsuk Önnel, mikor termékeket vásárol internetes boltunkon keresztül

Személyes adatait felhasználjuk a vásárlás feldolgozásához, a megrendelés megküldéséhez, a megrendelés állapotának jelentéséhez, és a tranzakció teljesítésével kapcsolatban.

Ehhez legalább meg kell adnia a nevét és a földrajzi postázási címet, a kapcsolattartási adatokat, például a telefonszámot vagy e-mail címet, a hitelkártya vagy más fizetési információt, az alkalmazandó általános feltételeink elfogadását és azt, hogy kíván-e hírlevelet kapni tőlünk, továbbá feldolgozzuk, hogy mit vásárolt tőlünk.

A személyes adatokat a köztünk létrejött adásvételi szerződés teljesítése érdekében dolgozzuk fel és kezeljük.

1.7 Abból a célból, hogy a részvételét biztosítsuk, ha Ön nyereményjátékokban, rendezvényeken, versenyeken, promóciókon és/vagy akciókon vesz részt

A beleegyezésével küldhetünk e-maileket promócióinkkal kapcsolatban, hogy meghívjuk Önt a nyereményjátékokon, rendezvényeken, versenyeken vagy akciókon való részvételre. Ha úgy dönt, hogy részt vesz ezen tevékenységek egyikén, akkor szükségünk van személyes adataira ahhoz, hogy biztosítsuk részvételét.

Ha bármelyik ilyen tevékenységben részt vesz, akkor személyes adatait meg kell adnia ahhoz, hogy a nyereményt átadjuk, megküldjük és értékeljük a nyereményjátékokra, eseményekre, versenyekre, promóciókra és akciókra adott válaszokat.

Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, amely hozzájárulást Ön bármikor visszavonhat.

1.8 A törvények és jogi kötelezettségek betartása, valamint az AkzoNobel érdekeinek védelme céljából

Kezeljük továbbá az Ön személyes adatait, amennyiben szükséges és alkalmas (a) az alkalmazandó jogszabályok alapján, beleértve a lakhelye szerinti országon kívüli jogszabályokat is, így például a partnerek átvilágításáról szóló, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályokat; (b) a jogi eljárások betartása miatt; (c) az állami és kormányzati szervek, köztük a lakhelye szerinti országon kívüli állami és kormányzati hatóságok kéréseire adott válaszok megküldése miatt; (d) a szerződési feltételeink és egyéb vonatkozó politikánk teljesítése érdekében; (e) működésünk védelme miatt; (f) jogaink, adataink, biztonságunk, akár Ön vagy mások tulajdona védelme érdekében; és (g) azért, hogy a rendelkezésre álló jogorvoslatot igénybe vehessük és korlátozzuk a felmerülő kárt.

Szükség esetén feldolgozhatjuk az Ön nevét, az Ön kapcsolattartási adatait, az AkzoNobel-el való kapcsolatát, bármely termékünk és/vagy szolgáltatásaink használatát, valamint a jelen Nyilatkozatban említett vagy más módon Ön által megadott egyéb információkat az előző bekezdésben említett célok érdekében.

Ezeket az információkat jogszerű üzleti érdekeink céljából kezeljük.

2. Kinek a részére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait? 

Csak azon harmadik személyek részére továbbítjuk személyes adatait, akiket megjelölünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban.

Más vállalatok az AkzoNobel csoport tagjai közül

Tekintettel arra, hogy vállalatunk globális vállalt, ezért személyes adatait más AkzoNobel vállalathoz továbbíthatjuk. Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait magas szintű védelemben részesíthessük, az AkzoNobel bevezette az AkzoNobel Kötelező Vállalati Szabályokat, amelyek biztosítják, hogy minden AkzoNobel tagvállalat ugyanazon védelmi szintet alkalmazza a személyes adatok védelmére.

Szolgáltatók és más külső felek

Harmadik fél szolgáltatókat is igénybe veszünk bizonyos adatfeldolgozási tevékenységek nevünkben való elvégzésére, mint például az információ technológia és kapcsolódó infrastruktúra nyújtása, a biztonság (beleértve az azonosítást és a hozzáférés kezelést), valamint jogi, pénzügyi / számviteli és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása érdekében.

Megállapodást kötünk ezen harmadik felekkel az adatfeldolgozás technikai, szervezési és szerződéses intézkedési kérdéseiről (adatfeldolgozási megállapodás) annak biztosítására, hogy személyes adatait kizárólag a fent említett célokra dolgozzák fel, és biztosítsák az adatok biztonságos feldolgozását.

Amennyiben jogszabályok kötelezővé teszik számunkra, úgy az Ön személyes adatait átadhatjuk a felügyeleti szerveknek, pénzügyi hatóságoknak és a nyomozó hatóságoknak.

3. Hol tároljuk személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az Ön lakhelyétől eltérő más országban is tárolhatjuk és/vagy feldolgozhatjuk. Az AkzoNobel biztosítja, hogy amennyiben az Ön adatait más országba továbbítják, továbbra is megfelelő védelmet kapjon az AkzoNobel saját Kötelező Vállalati Szabályzata vagy a harmadik féllel kötött szerződés alapján.

4. Hogyan biztosítjuk az adatok biztonságát?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hoztunk ezen adatok elvesztése vagy jogellenes feldolgozása ellen. Számos biztonsági technikát alkalmazunk, beleértve a biztonságos szervereket, a tűzfalakat és a titkosítást, valamint az adatok tárolási helyének vagyonőri felügyeletét.

5. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait a jelen Nyilatkozatban leírt célok teljesítéséhez szükséges időtartamig őrizzük meg, kivéve, ha hosszabb megőrzési időszak szükségességét vagy lehetőségét az alkalmazandó jog lehetővé teszi.

6. A személyes adatokra vonatkozó jogok

A személyes adatai tekintetében Önt különféle jogok illetik meg. A törvény értelmében Önnek joga van személyes adatairól másolatot kérni, és ha lehetséges, Ön hozzáférhet személyes adataihoz. Önnek jogában áll a személyes adatok helyesbítését és törlését kérni, illetve a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérni vagy tiltakozni a felhasználás ellen. Ezenkívül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, amellyel személyes adatait megadta. Az Ön hozzájárulásának visszavonása azonban a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét nem befolyásolja. Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

7. Linkek más weboldalakhoz és közösségi médiához

A weboldalon számos link található más weboldalak eléréséhez. Bár ezeket a weboldalakat gondosan választottuk ki, nem vállalunk felelősséget az ezeken a weboldalakon keresztül feldolgozott személyes adatokért.

Azt a lehetőséget is felkínáljuk Önnek, hogy létrehozhat fiókot velünk közösségi hálózatán keresztül (például a Facebookon keresztül). Ez időt takarít meg a fiók létrehozásakor, mivel a bejelentkezési hitelesítő adatokat importálhatja a közösségi hálózati fiókjából. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amikor ezt a "köz9sségi hálózati bejelentkezést" használja, a közösségi hálózatán keresztül bizonyos információkat mi is megkaphatunk, például a nevét, korát, tartózkodási helyét, preferenciáit, foglalkozását és egyéb adatait a megosztott profiljából. Ezeket az információkat nem mi kérjük tőlük, hanem a közösségi hálózaton keresztül való bejelentkezés során kapjuk meg. A közösségi bejelentkezési lehetőség használatakor csak azokat az adatokat vesszük át, amelyek szükségesek nálunk a fiók létrehozásához és más, a közösségi hálózaton keresztül kapott egyéb információkat töröljük. A fiók létrehozása után lehetősége van arra, hogy minden olyan információt megadjon nekünk, amelyet Ön kíván megosztani velünk.

8. 16. életévüket be nem töltött személyek személyes adatokat szolgáltathatnak-e?

A 16. életévüket be nem töltött személyek csak akkor adhatják meg személyes adataikat, ha az egyik szülőjük vagy törvényes gondviselőjük írásbeli engedélyt adott erre miután a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasták.

9. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kinek tehet fel kérdéseket?

Bármikor kérdéseket tehet fel személyes adatairól kérésének megküldésével az info@akzonobel.com e-mail címre. Annak érdekében, hogy feldolgozzuk kérését, megkérjük Öntől (és ezért feldolgozzuk) a nevét és elérhetőségét.